26.08.2020

Vis samfunnsansvar


Som en sentral aktør i vårt lokalsamfunn har vi i PSW GROUP etablert tydelige retningslinjer for våre ansatte slik at vi etter beste evne begrenser og forebygger smitte av coronaviruset.

Internt ber vi alle om at de reduserer sin egen eksponering til et minimum. Alle som føler seg syk skal holde seg hjemme, kontakte lege og følge legens råd. Generelle hygienetiltak for å hindre luftveisinfeksjoner, inkludert coronavirus, handler spesielt om god håndhygiene og «hostehygiene».

Til hele vårt kunde- og leverandørnettverk, så er vi tydelig på at vi ikke ønsker besøk eller fysiske møter i denne perioden. Vi oppfordrer som et minimum å følge generelle helseråd gitt av Helsedirektoratet. Vi oppfordrer andre bedrifter til også å ta ansvar og å følge disse retningslinjene. Noen av våre generelle retningslinjer finner du i bildet under.

Corona preventive tiltak

 

Our company
For any questions, please ask for
PSW Group: Ola J Jordal PSW P&A: Eirik Sørensen

References

ONE OF NORWAY's LARGEST SOLAR PLANTS

PSW Power & Automation has installed the solar power plant on the roof of parent company PSW Group's new facilities in Mongstad. With its 1200 solar panels over 2500 square meters, the plant is the tenth largest in Norway, and the building's own power generation is approximately 350,000 kWh per year.

Read more
ISO.png
Achilles-01.png
nemko presafe.png
Norsk Sertifisering.jpg