PSW Group og SEARIG allierer seg innen rigg- og vedlikeholdsmarkedet

8 juli 2014 - PSW Group AS (PSW) i Bergen og SEARIG Group (SEARIG) med hovedkontor i Molde har inngått en omfattende samarbeidsavtale når det gjelder aktiviteter innen offshore-, subsea- og drilling markedet i Nordsjø-området. Avtalen har et stort potensiale og vil gjøre alliansen til en komplett aktør innen vedlikehold og modifikasjoner av subsea og borerelatert utstyr for riggeiere og oljeselskaper

"De to selskapene utfyller hverandre godt, og sammen kan vi ta på oss enda flere og større prosjekter", sier CEO Oddbjørn Haukøy i PSW Group. "Formålet med alliansen er å bygge en sterk og kostnadseffektiv gruppering som har kapasitet til å ta flere og større prosjekter enn i dag. i første omgang vil vi særlig sikte oss inn mot subsea- og drilling segmentene der vi har gode landfasiliteter og dyktige og erfarne medarbeidere", legger han til.

Anders Vollan i SEARIG Group forteller at samarbeidet mellom de to selskapene gjør at de vil ha mulighet for å dekket hele spekteret i fra enkelte prosjekt til også å inkludere hele landligger for rigger. Både SEARIG og PSW har betydelig erfaring fra slike jobber, og med å sette inn felles kapasitet og kompetanse kan selskapene gjennomføre prosjekter på en kostnadseffektiv måte og til riktig tid.

“Vi har tro på at vår felles satsing vil bli oppfattes positivt blant riggeiere og oljeselskaper og vil føre til en større aktivitet hos PSW og SEARIG. Slik markedet er nå er det absolutt plass til selskaper som er fleksible, kompetente og løsningsorienterte til en riktig pris”, mener Vollan.

De to selskapene har de siste årene gjennomført en rekke fellesprosjekter. Det er gode erfaringer etablert i prosjektene som gjør at de nå inngår en 2 årlig avtale med automatisk opsjon på 2+2 år.

 

Kontaktinformasjon:

SEARIG Group: Anders Vollan, mobil 957 39 651

PSW Group: Oddbjørn Haukøy, mobil 911 71 914

 

PSW Group er et konsern som leverer multidisipline tjenester mot olje- og energinæringen, både onshore og offshore, med bred kundebase innenfor subsea og drilling. Konsernet er inndelt i følgende selskaper: PSW Group, PSW Engineering, PSW Consultants og PSW Solutions. Gruppen har hovedkontor på Mongstad og fasiliteter på Kokstad og Ågotnes. For mer informasjon, se www.psw.no

 

SEARIG Group består av selskapene SEARIG AS, RIGMECH AS og SEARIG Lifting AS. SEARIG AS leverer prosjektledelse og nøkkelpersonell i forbindelse med landligge for rigger og vedlikeholdsprosjekt offshore. RIGMECH AS levere mekanikere og annet teknisk personell, mens SEARIG Lifting AS leverer sertifisert og dokumentert utdanning i tillegg til sakkyndig virksomhet innen kran og løft. Selskapet har hovedkontor i Molde i tillegg til en base med medarbeidere i Bergen. Alle selskapene i SEARIG Group eies av SEARIG Invest AS. For mer informasjon, se www.searig-group.com